» Анализа преломне тачке рентабилностиИницијални подаци


Фиксни трошкови (према периоду)
Променљиви трошкови (по јединици)
Очекивана Продаја (№ јединица)
Цена (по јединици)

Резултат


Профит
Профит (по јединици)
Рентабилне јединице за дату цену
Рентабилна цена за дате јединице

Такодје погледајте: