» Raportul preț-câștig

Date inițiale


Prețul de piață per acțiune:
Randament per acțiune (RPA):

Calculare RPA


Venit net:
Număr mediu de acțiuni în circulație:

Rezultat


Raportul preț-câștig: