» Δείκτης P/E (τιμές-κέρδη)

Αρχικά δεδομένα


Τιμή αγοράς ανά μετοχή:
Κέρδη ανά μετοχή (EPS):

Υπολογίστε το EPS (προαιρετικά)


Καθαρό εισόδημα:
Μέσος όρος μετοχών σε κυκλοφορία:

Αποτέλεσμα


Αναλογία τιμών-κερδών: