» Nisbah Harga-Perolehan (P/E)


Data Awal


$$P/E=\frac{p}{EPS}$$


Harga pasaran per syer:
Perolehan per syer (EPS):

Kira EPS (pilihan)


Pendapatan bersih:
Syer outstanding purata:

Hasil


Nisbah Harga-Perolehan: