» C/Z (P/E ratio)


Wstępne dane


$$P/E=\frac{p}{EPS}$$


Cena akcji:
Zysk z jednej akcji:

Oblicz EPS (ang. earnings per share, fakultatywny)


Dochód netto:
Średnia liczba wyemitowanych akcji:

Wynik


C/Z (Cena/Zysk, P/E):