» Logarytm


Wstępne dane


Wybrać, czy chcesz znaleźć A, B lub X i włożyć pozostałe dwie wartości!

\begin{align} a &= \sqrt[x]{b}\\ b &= a^{x}\\ x &= \log_{a}b \\ \end{align}


Zobacz także:

 

$$ e = \lim_{n\rightarrow \infty }\left ( 1+\frac{1}{n} \right )^{n}=2,71828\; 18284\; 59045\; 23536... $$