» Volumet av en kule


Indata$$V= \frac{4}{3}\pi \times r^{3}$$


Radius

Volum

Se også: