» Запремина сфере


Иницијални подаци$$V= \frac{4}{3}\pi \times r^{3}$$


Полупречник

Капацитет/Обим

Такодје погледајте: