» Volumet av en kube


Indata$$V= a^{3}$$


Kant

Volum

Se også: