» Tid, hastighet og avstand


Indata


 time
 minutt
 sekund
Hastighet


$$v=\frac {s}{t}$$