» Volumet av en firkantet pyramide


Indata$$V= \frac{1}{3} \times l^{2}\times h$$


Lengde ved basen (l)

Høyde

Volum

Se også: