» Volumet av en regulært tetraeder


Indata$$V= \frac{\sqrt{2}}{12} a^{3}$$


Kant (a)

Volum

Se også: