» Volumet av en sylinder

Indata$$V= \pi \times r^{2}\times h$$


Radius

Høyde

Volum

Se også: