» Volymen av en sfär


Indata$$V= \frac{4}{3}\pi \times r^{3}$$


Radie

Volym

Se även: