» Όγκος μίας σφάιρας


Αρχικά δεδομένα$$V= \frac{4}{3}\pi \times r^{3}$$


Ακτίνα

Χωρητικότητα/όγκος

Δείτε επίσης