» Objętość kwadratowej piramidy


Wstępne dane$$V= \frac{1}{3} \times l^{2}\times h$$


Stronie podstawy (l)

Wysokość

Objętość