» Volymen av en fyrsidig pyramid


Indata$$V= \frac{1}{3} \times l^{2}\times h$$


Bas längd (l)

Höjd

Volym

Se även: