» Zapremina četvorougaone piramide


Inicijalni podaci$$V= \frac{1}{3} \times l^{2}\times h$$


Dužina baze (l)

Visina

Kapacitet / Obim

Takodje pogledajte: