» Поверхня прямого кругового конуса

Первинні дані



$$S= \pi r(r+m)$$


Радіус основи (r) (r)