» Коло - площа, окружність, діаметр


Первинні дані
Круг


Коло — геометричне місце точок площини, відстань від яких до заданої точки, що називається центром кола, є постійною величиною і дорівнює радіусу кола.


\begin{align} A &= \pi r^{2} = \frac {\pi d^{2}}{4}\\ \\ C &= 2\pi r = \pi d\\ \\ d &= 2r\\ \\ \pi &= 3.1415926535897...\\ \\ 2\pi &= 6.2831853071796...\\ \end{align}