» Операција са обичним разломцима

Иницијални подаци


Унесите бројилаце и имениоце, изаберите операцију

=

=

Rotate device!