» Operacija sa običnim razlomcima

Inicijalni podaci


Unesite brojilace i imenioce, izaberite operaciju

=

=

Rotate device!