» Операција са обичним разломцима


Унесите бројилаце и имениоце, изаберите операцију


=

=

Rotate device!