» Darbības ar parastajām daļām


Ievietojiet skaitītājus un saucējus, izvēlieties darbību.
Rezultāts tiek aprēķināts, samazināts (vienkāršots) un konvertēts uz decimālskaitļiem.


=

=

Rotate device!