» Разломак у децималу у разломак

Конверзија ради у оба правца!=