» Razlomak u decimalu u razlomak


Konverzija radi u oba pravca!=