» Konwerter dziesiętny na binarny


Konwersja działa w obie strony!


Liczba dziesiętna (dodatnia) (max. 65 536)

=

Liczba binarna
Liczba szesnastkowa

Zobacz także:

 

Systemy liczbowe


Dwójkowy system liczbowy, system binarny – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2.

Dziesiętny system liczbowy (system dziesiątkowy, system decymalny, system arabski) – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 10

Szesnastkowy system liczbowy znany również pod nazwą system heksadecymalny – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16

\begin{align} 110_{2} &= 1\times2^{2}+1\times2^{1}+0\times2^{0}=6_{10} \\ \\ 6_{10} &= 110_{2}:\\ \end{align}
 6 / 2 = 3, reszta 0, (LSB - Least Significant Byte)
 3 / 2 = 1, reszta 1
 1 / 2 = 0, reszta 1, (MSB - Most Significant Byte)


Liczba dziesiętna (dodatnia) Liczba binarna
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000
32 100000
64 1000000
128 10000000
256 100000000