» Desimaaliluvun muuttaminen binääriluvuksi ja päinvastoin


Muunnin toimii molemmin päin!


Desimaalijärjestelmä (positiivinen) (max. 65 536)

=

Binäärijärjestelmä
Heksadesimaalijärjestelmä

Katso myös:

 

Numerojärjestelmät


Binäärijärjestelmä, binaarijärjestelmä eli 2-järjestelmä on kantalukujärjestelmä, jonka kantaluku on kaksi.

Desimaalilukujärjestelmä (tunnetaan myös nimellä kymmenjärjestelmä ja satamaluku) perustuu kymmeneen, ja desimaalissa se kirjoitetaan numerona 10, kuten kaikissa asemallisuudessa käytetyissä järjestelmissä.

Heksadesimaalijärjestelmä on kantalukujärjestelmä, jonka kantaluku on 16.

\begin{align} 110_{2} &= 1\times2^{2}+1\times2^{1}+0\times2^{0}=6_{10} \\ \\ 6_{10} &= 110_{2}:\\ \end{align}
 6 / 2 = 3, jäljelle jäävä 0, (LSB - Least Significant Byte)
 3 / 2 = 1, jäljelle jäävä 1
 1 / 2 = 0, jäljelle jäävä 1, (MSB - Most Significant Byte)


Desimaalijärjestelmä (positiivinen) Binäärijärjestelmä
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000
32 100000
64 1000000
128 10000000
256 100000000