» Пераклад лікаў з дзесятковай сістэмы ў двойкавую


дзесятковы лік (дадатнае) (max. 65 536)

=

двайковага ліку
шаснаццатковы лік

\begin{align} 110_{2} &= 1\times2^{2}+1\times2^{1}+0\times2^{0}=6_{10} \\ \\ 6_{10} &= 110_{2}:\\ \end{align}
 6 / 2 = 3, Рэшту 0, (LSB - Least Significant Byte)
 3 / 2 = 1, Рэшту 1
 1 / 2 = 0, Рэшту 1, (MSB - Most Significant Byte)


дзесятковы лік (дадатнае) двайковага ліку
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000
32 100000
64 1000000
128 10000000
256 100000000