» Dešimtainė į dvigubinę konverteris


Dešimtainis skaičius (teigiamas) (max. 65 536)

=

Dvejetainis skaičius
Šešioliktainis skaičius

 
\begin{align} 110_{2} &= 1\times2^{2}+1\times2^{1}+0\times2^{0}=6_{10} \\ \\ 6_{10} &= 110_{2}:\\ \end{align}
 6 / 2 = 3, likutis 0, (LSB - Least Significant Byte)
 3 / 2 = 1, likutis 1
 1 / 2 = 0, likutis 1, (MSB - Most Significant Byte)


Dešimtainis skaičius (teigiamas) Dvejetainis skaičius
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000
32 100000
64 1000000
128 10000000
256 100000000