» Omzetten binair naar decimaal


De conversie werkt in beide richtingen!


Decimale stelsel (max. 65 536)

=

Binaire stelsel
Hexadecimale stelsel

 

Talstelsel


Het binaire of tweetallige talstelsel is een positiestelsel, waarin een getal wordt voorgesteld door een rijtje van de cijfers 1 en 0.

Het decimale talstelsel of tientallige talstelsel is een talstelsel om getallen weer te geven met behulp van de tien cijfers 0 tot en met 9.

Het hexadecimaal is een talstelsel waarbij niet, zoals gebruikelijk, met tien cijfers wordt gewerkt, maar met zestien cijfers.

\begin{align} 110_{2} &= 1\times2^{2}+1\times2^{1}+0\times2^{0}=6_{10} \\ \\ 6_{10} &= 110_{2}:\\ \end{align}
 6 / 2 = 3, rest 0, (LSB - Least Significant Byte)
 3 / 2 = 1, rest 1
 1 / 2 = 0, rest 1, (MSB - Most Significant Byte)


Decimale stelsel Binaire stelsel
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000
32 100000
64 1000000
128 10000000
256 100000000