» Dźwignia


Wstępne dane


Koszty stałe (za okres)
Koszty zmienne (za jednostkę)
Przewidywane sprzedaży (w jednostkach)
Cena (za jednostkę)
Stały koszt finansowania

Wynik


Stopień dźwigni operacyjnej (DOL - Degree of Operational Leverage)
Stopień dźwigni finansowej (DFL - Degree of Financial Leverage)
Stopień dźwigni łącznej (DTL - Degree of Total Leverage)