» Veiklos pastoviųjų išlaidų sverto lygis, finansinio skolingumo sverto lygis, bendrasis svertas – DOL, DFL, DTL


Pirminiai duomenys


Fiksuotos sąnaudos (per laikotarpį)
Kintančios sąnaudos (už vienetą)
Laukiamas pardavimo kiekis (vienetais)
Kaina (už vienetą)
Fiksuotos finansinės sąnaudos (per laikotarpį)

Rezultatas


Veiklos pastoviųjų išlaidų sverto lygis (DOL)
Finansinio sverto laipsnis (DFL)
Bendrasis svertas