» Koeficijent zaduženosti


Inicijalni podaci


Fiksni troškovi (prema periodu)
Promenljivi troškovi (po jedinici)
Očekivana Prodaja (№ jedinica)
Cena (po jedinici)
Fiksni troškovi finansiranja

Rezultat


Stepen operativnog leveridža (DOL)
Stepen finansijskog leveridža (DFL)
Stopa ukupnog leveridža (DTL)