» Leverage ratio


Indata


Faste kostnader
Variable kostnader (per enhet)
Forventet omsetning (i enheter)
Pris (per enhet)
Fast finansieringskostnaden

Resultat


Graden av drift utnytte (DOL)
Graden av økonomisk utnytte (DFL)
Graden av totalt utnytte (DTL)