» Коефицијент задужености


Иницијални подаци


Фиксни трошкови (према периоду)
Променљиви трошкови (по јединици)
Очекивана Продаја (№ јединица)
Цена (по јединици)
Фиксни трошкови финансирања

Резултат


Степен оперативног левериџа (DOL)
Степен финансијског левериџа (DFL)
Стопа укупног левериџа (DTL)