» Ισοσκελισμένη ανάλυσηΑρχικά δεδομένα


Σταθερό κόστος (ανά περίοδο)
Μεταβλητό κόστος (ανά μονάδα)
Αναμενόμενες πωλήσεις (№ μονάδων)
Τιμή (ανά μονάδα)

Αποτέλεσμα


Κέρδος
Κέρδος (ανά μονάδα)
Ισοσκελισμένες μονάδες σε δεδομένη τιμή
Ισοσκελισμένη τιμή σε δεδομένες μονάδες