» Break-even-puntOorspronkelijke gegevens


Vaste kosten (per periode)
Variabele kosten (per eenheid)
Verwachte omzet (aantal eenheden)
Prijs (per eenheid)

Resultaat


Winst
Winst (per eenheid)
Break-Even Afzet
Break-even-prijs bij gegeven eenheden