» Κλάσμα σε δεκαδικό σε κλάσμα


Η μετατροπή λειτουργεί και με τους δύο τρόπους!=