» Κλάσμα σε δεκαδικό σε κλάσμα

Η μετατροπή λειτουργεί και με τους δύο τρόπους!=