» Prevodník zo zlomku na desatinné číslo a späť


Konverzia funguje oboma smermi!=


Pozri tiež: