» Razlomak u decimalu u razlomak

Konverzija radi u oba pravca!=