» Omvandling av bråk till decimaltal


Det fungerar också tvärtom.=