» Τοις εκατόΕπιλέξτε την τιμή που πρέπει να υπολογίσετε (A, B ή X) και εισαγάγετε 2 άλλες τιμές!

Το Α είναι Χ% του Β


$$X\% = \frac {A}{B} \times 100$$


B-A

Το Β είναι X% μεγαλύτερο / μικρότερο από το Α


$$X\% = \frac {B - A}{A} \times 100$$


B-A