» Prevod bežného zlomku na percentá


Konverzia funguje oboma smermi!=

%