» Przeliczanie ułamka na procent


Przelicz ułamki na procenty i procenty na ułamki. Przeliczanie procentów o stałej ilości miejsc dziesiętnych na ułamki nie jest obsługiwane!

Konwersja działa w obie strony!=

%