» Конвертујте обичан разломак у процент


Конверзија ради у оба правца!=

%