» Oblast


Inicijalni podaci$$A= \pi \times r^{2}$$