» Запремина конуса

Иницијални подаци$$V= \frac{1}{3}\pi \times r^{2}\times h$$


Полупречник базе (р) (r)

Висина (h)

Капацитет/Обим

Такодје погледајте: