» Zapremina kuboida


Inicijalni podaci$$V= l\times w\times h $$


Dužina (l)

Širina (w)

Visina (h)

Kapacitet / Obim

Takodje pogledajte: