» Sadržaj alkohola u krvi (BAC)


Inicijalni podaci


Pol

Konzumirana količina (ml)
Sadržaj alkohola u piću (alc/vol %)
Vreme proteklo od prvog pića (h)
Telesna težina

Rezultat


Sadržaj alkohola u krvi
  

Takodje pogledajte: