» Sadržaj alkohola u krvi (BAC)


Početni podaci


rod

Potrošena količina (ml)
Sadržaj alkohola u pićima (alc / vol%)
Vrijeme koje je proteklo od prvog pića (h)
Tjelesna težina

Rezultat


Sadržaj alkohola u krvi
  

Vidi također: