» Alkoholmängd i blodet (BAC)


Indata


Kön

Alkoholintag (ml)
Alkoholmängd i dryck (% alk.vol.)
Tid sedan första drinken (h)
Vikt

Resultat


Alkoholmängd i blodet (promille)